bannertop

MÁY SIÊU ÂM T300

Liên hệ: 02433119353 để nhận báo giá
Trạng thái: Còn hàng
MÁY SIÊU ÂM ECHOSCAN T-300 là thiết bị cầm tay hoạt động bằng sóng siêu âm kiểu B, được phát triển phục vụ cho thú y . Đây là thiết bị lý tưởng để kiểm tra động vật dưới những...

MÁY SIÊU ÂM ECHOSCAN T-300 là thiết bị cầm tay hoạt động bằng sóng siêu âm kiểu B, được phát triển phục vụ cho thú y . Đây là thiết bị lý tưởng để kiểm tra động vật dưới những điều kiện đặc biệt và ở những vị trí khó tiêp cận . Có thể sử dụng thiết bị cố định hoặc dịch chuyển.

 

Thiết bị hoạt động bằng pin hay cắm điện trực tiếp, đó là ưu thế so với các thiết bị khác, tuy nhiên nên tránh việc thay  đổi thường xuyên nguồn điện vì có thể làm hỏng bộ phận cung cấp điện

Khi được sạc đủ , pin có thể hoạt động liên tục 5 giờ. Loại pin Lithium Ion , không có hiệu ứng nhớ, nên được sạc trong 5 giờ để đạt tối đa. Khi sạc đầy, cần rút khỏi điện nguồn.

     ECHOSCAN T-300 hoạt động với đầu dò 3.5 MHz , có thể điều chỉnh sang  3, 3.5 và 4 MHz.

 

Thiết bị chỉ nặng 990 g. với màn hình LED 5.7 inch giúp xem được ảnh lớn nhất mà không cần điều chỉnh thiết bị hay ánh sáng .

ECHOSCAN T-300 là thiết bị cầm tay hoạt động bằng sóng siêu âm kiểu B, được phát triển phục vụ cho thú y . Đây là thiết bị lý tưởng để kiểm tra động vật dưới những điều kiện đặc biệt và ở những vị trí khó tiêp cận . Có thể sử dụng thiết bị cố định hoặc dịch chuyển.

 

Thiết bị hoạt động bằng pin hay cắm điện trực tiếp, đó là ưu thế so với các thiết bị khác, tuy nhiên nên tránh việc thay  đổi thường xuyên nguồn điện vì có thể làm hỏng bộ phận cung cấp điện

Khi được sạc đủ , pin có thể hoạt động liên tục 5 giờ. Loại pin Lithium Ion , không có hiệu ứng nhớ, nên được sạc trong 5 giờ để đạt tối đa. Khi sạc đầy, cần rút khỏi điện nguồn.

     ECHOSCAN T-300 hoạt động với đầu dò 3.5 MHz , có thể điều chỉnh sang  3, 3.5 và 4 MHz.

 

Thiết bị chỉ nặng 990 g. với màn hình LED 5.7 inch giúp xem được ảnh lớn nhất mà không cần điều chỉnh thiết bị hay ánh sáng .

ECHOSCAN T-300 là thiết bị cầm tay hoạt động bằng sóng siêu âm kiểu B, được phát triển phục vụ cho thú y . Đây là thiết bị lý tưởng để kiểm tra động vật dưới những điều kiện đặc biệt và ở những vị trí khó tiêp cận . Có thể sử dụng thiết bị cố định hoặc dịch chuyển.

 

Thiết bị hoạt động bằng pin hay cắm điện trực tiếp, đó là ưu thế so với các thiết bị khác, tuy nhiên nên tránh việc thay  đổi thường xuyên nguồn điện vì có thể làm hỏng bộ phận cung cấp điện

Khi được sạc đủ , pin có thể hoạt động liên tục 5 giờ. Loại pin Lithium Ion , không có hiệu ứng nhớ, nên được sạc trong 5 giờ để đạt tối đa. Khi sạc đầy, cần rút khỏi điện nguồn.

     ECHOSCAN T-300 hoạt động với đầu dò 3.5 MHz , có thể điều chỉnh sang  3, 3.5 và 4 MHz.

 

Thiết bị chỉ nặng 990 g. với màn hình LED 5.7 inch giúp xem được ảnh lớn nhất mà không cần điều chỉnh thiết bị hay ánh sáng .

ECHOSCAN T-300 là thiết bị cầm tay hoạt động bằng sóng siêu âm kiểu B, được phát triển phục vụ cho thú y . Đây là thiết bị lý tưởng để kiểm tra động vật dưới những điều kiện đặc biệt và ở những vị trí khó tiêp cận . Có thể sử dụng thiết bị cố định hoặc dịch chuyển.

 

Thiết bị hoạt động bằng pin hay cắm điện trực tiếp, đó là ưu thế so với các thiết bị khác, tuy nhiên nên tránh việc thay  đổi thường xuyên nguồn điện vì có thể làm hỏng bộ phận cung cấp điện

Khi được sạc đủ , pin có thể hoạt động liên tục 5 giờ. Loại pin Lithium Ion , không có hiệu ứng nhớ, nên được sạc trong 5 giờ để đạt tối đa. Khi sạc đầy, cần rút khỏi điện nguồn.

     ECHOSCAN T-300 hoạt động với đầu dò 3.5 MHz , có thể điều chỉnh sang  3, 3.5 và 4 MHz.

 

Thiết bị chỉ nặng 990 g. với màn hình LED 5.7 inch giúp xem được ảnh lớn nhất mà không cần điều chỉnh thiết bị hay ánh sáng .

ECHOSCAN T-300 là thiết bị cầm tay hoạt động bằng sóng siêu âm kiểu B, được phát triển phục vụ cho thú y . Đây là thiết bị lý tưởng để kiểm tra động vật dưới những điều kiện đặc biệt và ở những vị trí khó tiêp cận . Có thể sử dụng thiết bị cố định hoặc dịch chuyển.

 

Thiết bị hoạt động bằng pin hay cắm điện trực tiếp, đó là ưu thế so với các thiết bị khác, tuy nhiên nên tránh việc thay  đổi thường xuyên nguồn điện vì có thể làm hỏng bộ phận cung cấp điện

Khi được sạc đủ , pin có thể hoạt động liên tục 5 giờ. Loại pin Lithium Ion , không có hiệu ứng nhớ, nên được sạc trong 5 giờ để đạt tối đa. Khi sạc đầy, cần rút khỏi điện nguồn.

     ECHOSCAN T-300 hoạt động với đầu dò 3.5 MHz , có thể điều chỉnh sang  3, 3.5 và 4 MHz.

 

Thiết bị chỉ nặng 990 g. với màn hình LED 5.7 inch giúp xem được ảnh lớn nhất mà không cần điều chỉnh thiết bị hay ánh sáng .

ECHOSCAN T-300 là thiết bị cầm tay hoạt động bằng sóng siêu âm kiểu B, được phát triển phục vụ cho thú y . Đây là thiết bị lý tưởng để kiểm tra động vật dưới những điều kiện đặc biệt và ở những vị trí khó tiêp cận . Có thể sử dụng thiết bị cố định hoặc dịch chuyển.

 

Thiết bị hoạt động bằng pin hay cắm điện trực tiếp, đó là ưu thế so với các thiết bị khác, tuy nhiên nên tránh việc thay  đổi thường xuyên nguồn điện vì có thể làm hỏng bộ phận cung cấp điện

Khi được sạc đủ , pin có thể hoạt động liên tục 5 giờ. Loại pin Lithium Ion , không có hiệu ứng nhớ, nên được sạc trong 5 giờ để đạt tối đa. Khi sạc đầy, cần rút khỏi điện nguồn.

     ECHOSCAN T-300 hoạt động với đầu dò 3.5 MHz , có thể điều chỉnh sang  3, 3.5 và 4 MHz.

 

Thiết bị chỉ nặng 990 g. với màn hình LED 5.7 inch giúp xem được ảnh lớn nhất mà không cần điều chỉnh thiết bị hay ánh sáng .

ECHOSCAN T-300 là thiết bị cầm tay hoạt động bằng sóng siêu âm kiểu B, được phát triển phục vụ cho thú y . Đây là thiết bị lý tưởng để kiểm tra động vật dưới những điều kiện đặc biệt và ở những vị trí khó tiêp cận . Có thể sử dụng thiết bị cố định hoặc dịch chuyển.

 

Thiết bị hoạt động bằng pin hay cắm điện trực tiếp, đó là ưu thế so với các thiết bị khác, tuy nhiên nên tránh việc thay  đổi thường xuyên nguồn điện vì có thể làm hỏng bộ phận cung cấp điện

Khi được sạc đủ , pin có thể hoạt động liên tục 5 giờ. Loại pin Lithium Ion , không có hiệu ứng nhớ, nên được sạc trong 5 giờ để đạt tối đa. Khi sạc đầy, cần rút khỏi điện nguồn.

     ECHOSCAN T-300 hoạt động với đầu dò 3.5 MHz , có thể điều chỉnh sang  3, 3.5 và 4 MHz.

 

Thiết bị chỉ nặng 990 g. với màn hình LED 5.7 inch giúp xem được ảnh lớn nhất mà không cần điều chỉnh thiết bị hay ánh sáng .

ECHOSCAN T-300 là thiết bị cầm tay hoạt động bằng sóng siêu âm kiểu B, được phát triển phục vụ cho thú y . Đây là thiết bị lý tưởng để kiểm tra động vật dưới những điều kiện đặc biệt và ở những vị trí khó tiêp cận . Có thể sử dụng thiết bị cố định hoặc dịch chuyển.

 

Thiết bị hoạt động bằng pin hay cắm điện trực tiếp, đó là ưu thế so với các thiết bị khác, tuy nhiên nên tránh việc thay  đổi thường xuyên nguồn điện vì có thể làm hỏng bộ phận cung cấp điện

Khi được sạc đủ , pin có thể hoạt động liên tục 5 giờ. Loại pin Lithium Ion , không có hiệu ứng nhớ, nên được sạc trong 5 giờ để đạt tối đa. Khi sạc đầy, cần rút khỏi điện nguồn.

     ECHOSCAN T-300 hoạt động với đầu dò 3.5 MHz , có thể điều chỉnh sang  3, 3.5 và 4 MHz.

 

Thiết bị chỉ nặng 990 g. với màn hình LED 5.7 inch giúp xem được ảnh lớn nhất mà không cần điều chỉnh thiết bị hay ánh sáng .

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây