bannertop

Kính hiển vi sinh học 1 mắt

Liên hệ: 02433119353 để nhận báo giá
Trạng thái: Còn hàng
Thị kính 12.5 X Vật kính 4X, 10X, 40X, 100X Độ phóng đại tối đa 1250 lần   

Thị kính 12.5 X
Vật kính 4X, 10X, 40X, 100X
Độ phóng đại tối đa 1250 lần 
 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây