bannertop

Chén uống nước cho heo bằng nhựa AB

Liên hệ: 02433119353 để nhận báo giá
Trạng thái: Chỉ còn 1 sản phẩm
Tách hứng nước cho heo con, giúp cho heo con uống nước một cách dễ dàng, giúp tiết kiệm nước, Sản phẩm kết hợp vơi núm uống nhỏ giọt tạo thành bộ hoàn chỉnh. Vật liệu nhưa ABS có độ cứng...

Tách hứng nước cho heo con, giúp cho heo con uống nước một cách dễ dàng, giúp tiết kiệm nước, Sản phẩm kết hợp vơi núm uống nhỏ giọt tạo thành bộ hoàn chỉnh.

Vật liệu nhưa ABS có độ cứng cao.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây